4.4.2012

Luonnonsuojelijoiden ajatuksia luontomatkailusta

Kymenlaakson Luonnonsuojelupiiri antoi kevätkokouksessaan kannanoton Repoveden kansallipuistosta ja puiston saamasta Vuoden Retkikohde -tittelistä. Kannanotossa kiiteltiin retkeily-, luontomatkailurakenteiden sekä palveluiden toimivuutta. Ja samalla annettiin kiitosta myös Repoveden toimijoille, Metsähallitukselle sekä matkailuyrittäjille, jotka tekevät kaiken muun ohella myös aktiivista luonto- ja ympäristökasvatustyötä.

Haluaisin itsekin antaa positiivista palautetta paikalliselle luonnonsuojeluväelle ja etenkin Kymenlaakson luonnosuojelupiirille. Luonnon ja matkailun yhteensovittaminen ei aina ole niin yksinkertaista, jotta siitä saataisiin luonnonehdoilla toimivaa luontomatkailua. Mutta on hyvä, että paikallisten luonnonsuojeluväen kanssa asiasta voidaan vaihtaa ajatuksia, etsiä toimivia ratkaisuja ja kertoa alueen arvokkaasta luonnosta yhdessä myös suurelle yleisölle. Yhteistyön tekeminen on helppoa kun kaikilla on sama yhteinen päämäärä, Repoveden luonnon säilyttäminen seuraavillekin sukupolville.