Repovalkea Oy

Repoveden kansallispuiston
sopimusyrittäjä

luontoon.fi/repovesi
Repovalkea Oy tuottaa Repovedellä opastus-, eräily- ja ohjelmapalveluita kansallispuiston sopimusyrittäjänä. Repovalkean tukikohtana Repovedellä on Saarijärven pohjoisportin Tervarumpu.


Repovalkean tarina
Repovalkean perustin alkuvuodesta 2010 ensin itselleni toiminimeksi. Luontomatkailualalla on yleistä, että alihankkijoina toimitaan omina yrityksinä, jolloin huolehditaan itse omista vakuutuksista, eläkkeistä ja voidaan tarvittaessa myös ottaa vastaan omia ryhmiä.

Osa Hallan Reitti yritysverkostoa
www.hallanreitti.fi
Suomen Luonto- ja
ohjelmapalveluyrittäjät ry:n jäsen
www.sulo.info
Toiminimi jäi aika nopeasti pieneksi ja toiminnan laajentuessa tein päätöksen yhtiömuodon muuttamisesta osakeyhtiöksi. Nimi oli kiva, ja halusin sen säilyttää myös osakeyhtiössä. Repo-sanalla on ennenmuinoin tarkoitettu myös metsäsuomalaisten loitsuja ja valkea on taas peruja synnyinkunnastani Valkealasta, jossa on ollut erilaisia valkeita jo ennen kaskiaikojakin. Repovalkea nimenä tuo minulle siis mieleen vanhat loitsutulet, joiden loisteessa on toivottu Mielikiltä metsästysonnea tai pyydetty Tapiota pitämään karhut kurissa. Vanhat sanonnat ja uskomukset elävät edelleen vahvana Repoveden metsissä ja kyläläisten elämässä.

Valkealan yrittäjien Hallituksen jäsen
Syksyllä 2010 kaikkien erilaisten sattumusten kautta pääsin aloittamaan neuvottelut UPM:n ja Metsähallituksen kanssa Tervarumpu kokonaisuuden rakentamisesta Saarijärven pohjoisportille. Savotta saatiin sovittua ja nyt työmaata riittää. Tervarumpu nimellä on myös oma tarinansa. Tervarumpu niminen kylä on alunperin ollut Repoveden sydänmailla. 1950-luvulla kylän laitamille päätettiin tehdä puolustusvoimien harjoitusalue, Pahkajärvi. Kyläläisten maat pakkolunastettiin ja kylä autioitui metsän siimekseen. Tervarumpu nimellä haluan ylläpitää Tervarummun tarinoita sekä muistitietoa ja muistuttaa nykyajan ihmisiä kylien ja yhteisöllisyyden tärkeydestä.