7.6.2010

Matkailun esihistoriaa

Koko Suomen reilusta sadasta kalliomaalauksesta suurin osa eli 15 kappaletta on sijoittunut uuden Kouvolan alueelle. Repovedeltäkin maalauksia löytyy Olhavalta sekä Löppösen luolalta. Vuohijärven rannoilta kalliomaalauksia on Kapasaaressa, Tupavuorella sekä Voikoskella. Tunnetuin lähialueen kalliomaalaus on ehdottomasti Verlan hirvijono.
Pohjois-Kouvolan kalliomaalausten iäksi on arvioitu 7000 vuotta. Tästä voidaan siis päätellä, että Repoveden ensimmäiset retkeilijät ovat kulkeneet alueella jo kauan ennen meitä. Kalliomaalausten kuvat ovat selkeitä, ne kuvaavat hirviä, ihmisiä ja shamaaneja mutta niiden sanoman tulkitseminen onkin jo paljon vaikeampaa.