10.6.2010

Kölin ali

Repoveden alue on siis jo muinoin ollut retkeilijöiden suosiossa mutta syynä ei pelkästään ole ollut alueen upeat maisemat. Ennen vanhaan vesistöt ovat olleet tärkeitä kulkureittejä ja Vuohijärvi on ikivanhojen vesiteiden solmukohdassa. Vuohijärvi on osa Kymijoen vesistöä, joten etelään mentäessä on muinoin päässyt merelle asti ja pohjoiseen päin matka on taittunut Voikosken ja Sarkaveden lävitse kohti Mikkeliä. Itään mentäessä Luujärven kautta on matka taas suuntautunut Saimaan vesistön suuntaan. Vuohijärven eteläosissa kulkee pieni salpausselkä, jota pitkin on ollut helppoa kulkea itä-länsi suunnassa maita pitkin.